Safety Talk โครงการ “ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อชาติ”

รายละเอียด

     หนึ่งในหัวข้อ Safety Talk วันนี้คุณมงคล บุญเต็ม (Senior Project Manager / Partner) ได้กล่าวแนะนำและเปิดโครงการ “ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อชาติ”

     โดยเนื้อหาสำคัญคือหากพนักงานท่านใดฉีดวัคซีนครบตามปริมาณ (จะ 1 เข็มหรือ 2 เข็มตามแต่ยี่ห้อ) เพียงแค่แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ทางบริษัทฯ จะมอบเงินสนับสนุนพิเศษ ให้พนักงานท่านดังกล่าวเป็นจำนวน 1,000 บาท สำหรับกรณีที่เป็นพนักงานของผู้รับเหมาช่วง ทางบริษัทฯ ก็มีรางวัลสนับสนุนให้ส่วนหนึ่งเช่นกัน

     ทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อเป็นการช่วยกันเพิ่มยอดผู้ฉีดวัคซีนอันจะทำให้ประเทศเราเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไป

Contact US