โครงการวัคซีนทางเลือกเพื่อช่วยเหลือภาคสังคมและเศรษฐกิจ

รายละเอียด

     บริษัท สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด ได้เข้าร่วม”โครงการวัคซีนทางเลือกเพื่อช่วยเหลือภาคสังคมและเศรษฐกิจ” กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

     โดยจะเริ่มฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับพนักงานทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และในส่วนของผู้รับเหมาเรายังช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนในการฉีดวัคซีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้โดยเร็ว

     ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของชาติเดินหน้าต่อไปได้ โดยบริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการฉีดวัคซีนครั้งนี้ 🙏🏻

Contact US