UPDATE STATUS “ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2”

รายละเอียด

     บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของเราจนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว

     เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งตัวพนักงานและลูกค้า รวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่องานทุกท่าน

Contact US