ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2023

รายละเอียด

     บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด (Sawatudom Engineering Co., Ltd.) ขอส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับทางโรงเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนของน้องๆต่อไป

Download PDF

Contact US